INFORMARE DE PRESĂ

Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 2,444,476,481.61 RON

 

Având în vedere activitatea desfășurată ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în conformitate cu prevederile actelor normative incidente, situația cererilor de decontare pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, respectiv aprilie 2022 – martie 2023 se prezintă astfel:

OUG 118/2021:

 • număr total societăți care au depus cereri: 80,
 • număr total cereri depuse: 350,
 • număr total cereri aprobate: 259,
 • număr total cereri neeligibile: 58,
 • suma totală transmisă către ME: 2,262,328,896.94 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile: 10,243,419.53 RON,
 • valoare totală solicitată: 2,272,572,316.47 RON.

Diferența de 33 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

OUG 27/2022 (raportare Aprilie 2022 – Martie 2023):

 • număr total societăți care au depus cereri: 52,
 • număr total cereri depuse: 114,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 8,
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 10,
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 18
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 0,
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0,
 • suma totală transmisă către ME, clienți noncasnici: 97,730,150.13 RON,
 • suma totală transmisă către ANPIS, clienți casnici: 84,417,434.54 RON
 • valoare totală cereri neeligibile – 0 RON,
 • valoare totală solicitată, clienți noncasnici, ME: 97,730,150.13 RON,
 • valoare totală solicitată, clienți casnici, ANPIS: 84,417,434.54 RON
 • valoare totală solicitată, clienți casnici și noncasnici: 182,147,584.67 RON

Diferența de 96 de cereri depuse pentru decontare se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate. OUG 118/2021 este decontată în proporție de aproximativ 98%, ANRE demarând verificarea şi analiza datelor aferente OUG 27/2022. Având în vedere numărul relativ mic de cereri introduse pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, facem apel către toți operatorii ce beneficiază de prevederile OUG 27/2022 să procedeze la încărcarea datelor aferente perioadei mai sus menționate.

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 19.08.2022

 

 

Fisiere atasate