Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, transmise spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, respectiv prin bugetul Ministerului Muncii – ANPIS, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, și pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2022, cu modificările și completările ulterioare, situația cererilor de decontare se prezintă astfel:

        OUG 118/2021 (noiembrie 2021 – martie 2022)

 • număr total societăți care au depus cereri: 80,
 • număr total cereri depuse: 345,
 • număr total cereri aprobate: 288,
 • număr total cereri neeligibile: 55,
 • suma transmisă către ME: 2.412.026.173,21 RON,
 • valoare totală cereri neeligibile: 10.243.419,53 RON,
 • valoare totală solicitată: 2.422.269.592,74 RON.

OUG 27/2022 ( aprilie 2022 – martie 2023):

 • număr total societăți care au depus cereri: 89
 • număr total cereri depuse: 775
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 243
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 385
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 628
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 13
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0
 • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 5.032.561.503,74 RON
 • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 3.248.713.924,80 RON
 • suma transmisă total, clienți casnici și noncasnici: 8.281.275.428,54 RON

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici: 250.432.073,44 RON

Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 282.374.634,24 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici: 113.970.058,61 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 220.686.998,49 RON

Total Aprilie energie electrică și gaze naturale: 867.463.764,78 RON

Mai 2022 energie electrică clienți casnici: 315.938.283,50 RON

Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici: 345.135.614,61 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici: 37.572.915,94 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 132.806.678,75 RON

Total Mai energie electrică și gaze naturale: 831.453.492,80 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 409.641.479,79 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 498.441.357,74 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici: 41.713.554,77 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 134.374.870,39 RON

Total Iunie energie electrică și gaze naturale: 1.084.171.262,87 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 551.982.794,28 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 1.069.068.218,45 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici: 108.823.005,31 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 160.145.788,23 RON

Total Iulie energie electrică și gaze naturale: 1.890.019.806,27 RON

August 2022 energie electrică clienți casnici: 632.177.805,80 RON

August 2022 energie electrică clienți noncasnici: 1.517.810.096,42 RON

August 2022 gaze naturale clienți casnici: 158.415.633,41 RON

August 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 255.322.035,94 RON

Total August energie electrică și gaze naturale: 2.563.725.571,57 RON

Septembrie 2022 energie electrică clienți casnici: 447.800.599,95 RON

Septembrie 2022 energie electrică clienți noncasci: 318.384.017,10 RON

Septembrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 34.625.444,45 RON

Septembrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 96.424.007,62 RON

Total Septembrie energie electrică și gaze naturale: 897.234.069,12 RON

Octombrie 2022 energie electrică clienți casnici: 145.620.275,37 RON

Octombrie 2022 energie electrică clienți noncasci: 1.297.302,49 RON

Octombrie 2022 gaze naturale clienți casnici: 0 RON

Octombrie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 289.883,27 RON

Total Octombrie energie electrică și gaze naturale: 147.207.461,13 RON

            La momentul prezentei informări se află în analiză 134 de cereri depuse în vederea decontării, acestea aflându-se în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

TOTAL GENERAL scheme de sprijin: 10.640.545.021,28 RON

 

Dumitru Chiriță

Președinte al ANRE

București, 20.01.2023

Fisiere atasate