În concordanţă cu modificările aduse odată cu adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative, și ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat în ședința de vineri, 25.09.2020, Ordinul 172/2020 de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

 Regulamentul de racordare stabilește etapele necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale precum și obligativitatea operatorului de transport și sistem de a racorda toți solicitanții în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire. Caracterul de noutate constă în faptul că toate cheltuielile efectuate pentru racordarea solicitanților vor fi recuperate de către operatorul de transport prin intermediul tarifelor de transport.

În acelasi timp, noul Regulament stabilește condițiile de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a unităților administrativ-teritoriale, asocierilor acestora, precum și a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, iar în cazul înființării de sisteme de distribuție inteligente bazate pe implementarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale realizat prin Programul operațional Infrastructură mare, racordarea se poate face prin accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Fisiere atasate