INFORMARE privind actualizarea cadrului de reglementare în domeniul energiei

Așa cum ne-am propus prin Programul de reglementări  2018-2020,  ANRE continuă reînnoirea cadrului de reglementare existent într-un ritm alert, în vederea atingerii obiectivelor privind dezvoltarea unei legislații secundare mai clare și mai transaprente care să asigure premisele pentru maturizarea pieței de energie electrică și crearea unei piețe de gaze naturale cu adevărat funcționale.

Astfel, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa din 04.04.2018, Ordinul nr. 67/2018 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică, care reprezintă varianta revizuită a metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 35/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele modificări aduse sunt legate de necesitatea corelării principiilor metodologice care stau la baza desfăşurării activităţii de monitorizare a pieţei angro de energie electrică cu stadiul de implementare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT).

Prin măsurile introduse de noua metodologie s-a avut, în principal, în vedere:

  • completarea domeniului de aplicare a monitorizării pieţei angro, prin includerea, pe lângă elementele de determinare a nivelului de concurenţă şi suspiciune de abuz de poziţie dominantă, a semnalelor privind abuzul de piaţă, sub forma manipulării de piaţă, cu posibil impact asupra costurilor la consumatorul final
  • lărgirea sferei de colaborare dintre ANRE şi Consiliul Concurenţei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte elementele de suspiciune de abuz de piaţă astfel încât consumatorul final să fie protejat în fața apariției unor posibile abuzuri de piață
  • întărirea colaborării dintre ANRE și operatorii pieţei de energie electrică şi de transport şi sistem  în ceea ce priveşte modul de identificare şi analiză a posibilelor situaţii de abuz de piaţă

Considerăm că aplicarea prevederilor Metodologiei de monitorizare a pieţei angro creează premisele necesare identificării posibilelor practici comerciale susceptibile de încălcarea legislaţiei din domeniul concurenţei, precum şi abuzului de piaţă prin manipulări de preţ cu efect direct asupra promovării şi asigurării mediului concurenţial şi transparent de tranzacţionare.

Tot în cadrul acestei ședințe, Comitetul de reglementare al ANRE  a aprobat Ordinul nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin aprobarea ordinului se are în vedere parcurgerea unei noi etape în alinierea  cadrului de reglementare existent la cerinţele incidente prevăzute în legislaţia europeană în vigoare în ceea ce priveşte caracteristicile şi funcţionalitatea sistemelor de transport entry-exit din cadrul pieţei unice europene prin implementarea posibilității efectuării de tranzacții în PVT (punctul virtual de tranzacționare) nu doar în scopul gestionării dezechilibrelor. În această etapă, posibilitatea tranzacționării în PVT este disponibilă doar utilizatorilor de rețea, urmând ca, pe măsură ce vor fi create condițiile necesare, această posibilitate să fie disponibilă tuturor participanților la piața de gaze naturale.

O altă modificare adusă cadrului de reglementare se referă la posibilitatea transmiterii cererilor de transfer de capacitate de transport direct în platforma online informaţională administrată de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. cu efect în reducerea semnificativă a termenelor de procesare a acestor cereri de transfer, ca urmare a implementării de către SNTGN Transgaz SA a unui sistem informatic ce permite astfel de operațiuni

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

Fisiere atasate