Informare privind măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în cadrul ANRE

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3 din 10.03.2022, adoptată de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă constituit la nivelul ANRE prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 19/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 16, 17, 18, 19 din Legea securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Totodată, autoritatea pune la dispoziție adresele de e-mail care pot fi utilizate de operatori economici și institutii/autoritati publice, doar pentru transmiterea de documente scanate, ca fișier atașat.

Denumire structura

Adresa e-mail

Cabinetul președintelui

cabinet@anre.ro

Registratura

anre@anre.ro

Direcția monitorizare, REMIT

 

Serviciul monitorizare piață energie electrică, REMIT

raportari.piete@anre.ro

remit@anre.ro

Serviciul monitorizare piață gaze naturale, REMIT

raportari.piatagn@anre.ro

Serviciul investigații

investigatii@anre.ro

Direcția generală control

Depunere online petitii 

Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții

 

Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică

electricieni@anre.ro

licente.ee@anre.ro

Serviciul licențe și autorizații gaze naturale

instalatori@anre.ro

licente.gn@anre.ro

Serviciul tarife energie electrica

stee@anre.ro

Serviciul tarife gaze naturale

stgn@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Gaze Naturale

smign@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Energie Electrica

smie@anre.ro

Direcția reglementări tehnice

 

Serviciul reglementări tehnice energie electrică

srtee@anre.ro

Serviciul reglementări tehnice gaze naturale

darag@anre.ro

Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică

 

Serviciul promovare surse regenerabile

go@anre.ro

sremonitorizare@anre.ro

Serviciul reglementare și tarife energie termică

termica@anre.ro

Direcția generală piață energie și prețuri

 

Serviciul reglementare piață energie electrică

srpee@anre.ro

Serviciul reglementare piață gaze naturale

sprgn@anre.ro

Serviciul prețuri energie electrică

spee@anre.ro

Serviciul prețuri gaze naturale

drpptgn@anre.ro

Compartimentul asistență Comitet de Reglementare

comitet.reglementare@anre.ro

Serviciul resurse umane

sru@anre.ro

cariere@anre.ro

Serviciul achiziții publice

achizitii@anre.ro

Serviciul IT

it@anre.ro

Serviciul financiar, contabilitate

Financiar.contabilitate@anre.ro

Compartimentul analize economico-financiare operatori economici

contributii@anre.ro

Responsabil date cu caracter personal

dpo@anre.ro