Având in vedere prevederile art. 23 alin. 6 din Metodologie[1], furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, transmit lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, la ANRE prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii.

Raportarea datelor de către titularii de licenţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, se realizează conform formatului prevăzut în următoarele Machete:

  • conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.2, pentru prosumatorii care deţin capacităţi electrice de producere a energiei pentru electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalată de cel mult 200 kW şi care beneficiază de compensare cantitativă;
  • conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.3, pentru prosumatorii care deţin capacităţi electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere instalată cuprinsă între 200 şi 400 kW şi care beneficiază de regularizare financiară pentru toate contractele;
  • conform machetei prevăzută în Anexa nr. 8.4, indiferent de puterea electrică instalată pe loc de consum, pentru contracte bilaterale negociate direct pentru vânzarea energiei electrice.

Având în vedere complexitatea datelor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4, la nivelul ANRE a fost dezvoltată o aplicație informatică accesibilă direct din site-ul ANRE (Portal ANRE) pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatorii.

Aplicația informatică va fi disponibilă pentru testare cursul lunii septembrie și va permite utilizatorului transmiterea seturilor de date aferente informaţiilor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4 atat pentru fiecare contract, cât și pentru o listă de contracte ( fisier de tip CSV).

În contextul prezentat în antecedență, pentru raportarea datelor aferente lunii iulie 2022, ANRE a publicat pe pagina proprie de internet ca document de discuție proiectul de ordin privind modificarea Metodologiei, cu propunerea ca termenul de raportare a datelor solicitate pentru luna iulie 2022 (conform anexelor nr. 8.2÷8.4) să fie până cel târziu în data de 30 septembrie 2022, prin excepție la termenul prevăzut la articolul 23 alineatul (6) din Ordinul ANRE nr. 52/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificări și completări ulterioare.

 


[1] Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie aprobată prin Ordinului ANRE nr. 52/2021, cu modificări și completări ulterioare

Fisiere atasate