Pentru  testarea modului de transmitere a datelor de către furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatori ANRE pune la dispoziția furnizorilor de energie electrică o aplicație informatică accesibilă direct pe Portal-ul ANRE și Instrucțiunile privind completarea și transmiterea datelor conform cadrului de raportare prevăzut la art. 23 alin. 6 din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, cu modificări şi completări ulterioare, după cum urmează:

  • Macheta Anexa 8.2_furnizori _prosumatori care beneficiază de compensare cantitativă (Pi ≤200 kW)
  • Macheta Anexa 8.3_furnizori _prosumatori care beneficiază de regularizare financiară (200 kW < Pi ≤ 400 kW)
  • Macheta Anexa 8.4_furnizori _prosumatori privind contractele bilaterale negociate direct de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu prosumatorii

Având în vedere complexitatea datelor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4, la nivelul ANRE a fost dezvoltată o aplicație informatică accesibilă direct din site-ul ANRE (Portal ANRE) pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatori. Aplicația va permite utilizatorului transmiterea seturilor de date aferente informaţiilor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4 atât pentru fiecare contract, cât și pentru o listă de contracte ( fișier de tip CSV).

Pentru încărcarea datelor aferente lunii iulie 2022, ANRE propune testarea utilizării aplicației până la data de 15 septembrie 2022 conform Instrucțiunilor privind completarea și transmiterea datelor de către furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatori accesibile în cadrul aplicației, în contul propiu, respectiv pe pagina de internet a ANRE la secțiunea: energie electrica/legislație/machete/machete ESRE.

Transmiterea datelor către ANRE de către furnizorii de energie electrică se va face prin încărcarea în contul existent pentru raportare date pe portalul ANRE (https://portal.anre.ro/) și utilizând pentru accesul în cont credențialele cunoscute și utilizate în mod curent de reprezentanţii fiecărei societăți pentru raportare date (Nume utilizator şi Parola).

Pentru a facilita transmiterea datelor în aplicația informatică, ANRE va asigura suportul logistic la adresa de email sremonitorizare@anre.ro și informatic la adresa de email gelu.herescu@anre.ro.

De asemenea, în funcție de eventualele solicitări/clarificări primite pe parcursul perioadei de testare a aplicației, ANRE va analiza oportunitatea realizarii unei sesiuni de clarificare online pentru completarea și transmiterea datelor conform cadrului de raportare.

Fisiere atasate