În vederea raportării datelor de către furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatori în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 6 din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, cu modificări şi completări ulterioare, ANRE a pus la dispoziția furnizorilor de energie electrică pe Portal-ul ANRE, următoarele machete de raportare:

  • Macheta Anexa 8.2_furnizori _prosumatori care beneficiază de compensare cantitativă (Pi ≤200 kW)
  • Macheta Anexa 8.3_furnizori _prosumatori care beneficiază de regularizare financiară (200 kW < Pi ≤ 400 kW)
  • Macheta Anexa 8.4_furnizori _prosumatori privind contractele bilaterale negociate direct de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate cu prosumatorii

Termen de transmitere a raportării pentru lunile iulie și august 2022: 30 septembrie 2022

Având în vedere complexitatea datelor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4, aplicația informatică accesibilă direct din site-ul ANRE (Portal ANRE) pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatori va permite utilizatorului transmiterea seturilor de date aferente informaţiilor solicitate atât pentru fiecare contract, cât și pentru o listă de contracte ( fișier de tip CSV).

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor:

Transmiterea datelor către ANRE de către furnizorii de energie electrică se va face prin încărcarea în contul existent pentru raportare date pe portalul ANRE (https://portal.anre.ro/) și utilizând pentru accesul în cont credențialele cunoscute și utilizate în mod curent de reprezentanţii fiecărei societăți pentru raportare date (Nume utilizator şi Parola).

  1. Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei ANRE.

  2. La deschiderea fișierului excel aferent fiecărei machete se vor respecta funcționalitățile și instrucțiunilor specifice menționate în fiecare șablon pentru încărcare.

  3. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.

  4. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.

  5. După fiecare încărcare pe portal-ul ANRE se va verifica existenţa unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.

  6. În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține ultimul set de date transmis.

Nota: În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, dar pânǎ la termenul limitǎ, data de 30.09.2022, se reîncarcă fişierul la secțiunea Portal ANRE. În cazul unor încărcări repetate pentru aceeași perioada /același operator economic, în baza de date se va reține doar ultimul set de date transmis.

Se va avea ȋn vedere faptul că, ȋn caz de eroare sau în situația obiectivă de imposibilitate de raportare prin procedeul descris în antecedenţǎ este permisă transmiterea acestei raportări şi prin e-mail, până la data de 30.09.2022 la adresa: anre@anre.ro.

 

Echipa SPSR din cadrul DGSRCET – ANRE

 

Fisiere atasate