Raportarea datelor pentru monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), respectiv alin. (2) din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, cu modificările și completările ulterioare, raportarea datelor se realizează în conformitate cu formatul prevăzut în următoarele machete, care se găsesc pe Portalul ANRE:

  • Anexa nr. 3: Situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare prin CV, se completează de toți producătorii de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2024

  • Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).

Termen de transmitere: 15 februarie 2024

  • Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2024

  • Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2024

În contextul legal menționat, după termenele limită precizate, machetele nu vor mai fi disponibile pentru încărcare, acestea vor fi retrase de pe Portal-ul ANRE.

Precizăm că, după data limită de transmitere menționată, pentru operatorii economici care nu au transmis raportările menționate în prezentul anunț, vor fi aplicate prevederile de la art. 93 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Eventuale solicitări de clarificări punctuale referitoare la modul de transmitere a datelor se vor adresa la Serviciul Surse Regenerabile, email: sremonitorizare@anre.ro, tel: 0213278179.

Fisiere atasate:

Informare raportare date