În Monitorul Oficial al României nr. 66 din 29.01.2016 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 2 din 27.01.2016 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 101/2015 (Metodologie).

În conformitate cu prevederile art. II din Ordinul ANRE nr. 2 din 27.01.2016 “Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 101/2015, operatorii economici cu obligație de achiziție de CV transmit, până la data de 12 februarie 2016 inclusiv, informațiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză 2015”.

Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) din Lege, “ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent ….”

În aceste condiții, operatorii economici cu obligație de achiziție de certificate verzi transmit informațiile necesare stabilirii cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015 conform prevederilor Metodologiei până cel târziu 12 februarie 2016, în format electronic (pdf și excel), la adresele de e-mail mjisa@anre.ro și nstanciu@anre.ro, atât în varianta considerării acordurilor de exceptare de la data emiterii acestora (interpretare ANRE), cât și în varianta considerării acordurilor de exceptare de la data de 01.01.2015 (pentru situația în care Guvernul României emite în cursul lunii februarie a acestui an o interpretare oficială diferită față de interpretarea ANRE a art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014).