INFORMARE – 24.09.2015

Având în vedere:

  • obligaţia, începând cu data de 7 octombrie 2015, a tranzacţionării energiei ulterior înregistrării participanţilor la piaţa angro de energie în REGISTRUL NAŢIONAL instituit la ANRE în data de 18 martie 2015;
  • prevederile exprese ale Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, privind nerespectarea cerinţelor privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie;
  • termenele prevăzute în Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015;
  • durata furnizării datelor CORECTE și COMPLETE de către participanți,

solicităm tuturor participanților la piața angro de energie, care nu s-au înscris în Registrul național și care au obligația de raportare conform Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. 2 și 6 ale Regulamentului UE nr. 1227/2015, SĂ TRANSMITĂ URGENT INFORMAȚIILE CORECTE ȘI COMPLETE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII!