Informații cu privire la montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor