INVITAŢIE CANDIDATURĂ PENTRU CATEGORIA UNITĂȚI GENERATOARE-TEHNOLOGII EMERGENTE

Producătorii de unităţi generatoare, care consideră că:

a) utilizează o tehnologie nouă de producere a energiei electrice, sau

b) modul de producere a energiei electrice, utilizat la unitaţi generatoare cu putere instalată cuprinsă între 0,8 kW (inclusiv) şi 1 MW (exclusiv) prezintă elemente de noutate

și sunt interesaţi de obţinerea încadrării unităților generatoare pe care le fabrică în categoria UNITĂȚI GENERATOARE – TEHNOLOGII EMERGENTE în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare, sunt rugaţi să depună la ANRE cereri în acest sens, până la data de 17.11.2016 (inclusiv).

Solicitanții vor utiliza modelul de cerere şi informaţiile ajutătoare afişate pe pagina de internet a ANRE, www. anre.ro, la secțiunea Energie electrică/Legislație/Coduri paneuropene/Regulamentul (UE) nr. 631/2016 (NC RfG)/Tehnologii emergente/Model cerere.

Cererile se transmit în format electronic la adresa de email: coduri_acces_reţea@anre.ro, sau în format tipărit, la adresa ANRE din  str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, România, cod poștal 020995 (în atenția Direcţiei Acces Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice).

Producătorii de unităţi generatoare pot depune cereri pentru clasificarea unităților generatoare pe care le produc drept tehnologii emergente și în oricare alt stat membru, scop în care vor utiliza informațiile și datele de contact precizate la adresa pusă la dispoziție pe pagina de internet a Agenției de Cooperare a Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), respectiv:

 http://www.acer.europa.eu/en/Electricity/FG_and_network_codes/GridConnection/Pages/NRA-contacts-for-emerging-technology-applications.aspx