Găsiți atașată lista persoanelor care au depus dosare pentru atestarea ca verificator de proiecte/expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, pentru susţinerea interviului pe teme de specialitate în vederea atestării.

Lista candidati propusi examen pentru interviul din 09.05.2023