Data: 19.04.2019.

ANRE supune consultarii publice, in perioada 18.04.2019 – 18.05.2019, prezentul document de discutie, elaborat de către toţi Operatorii de Transport şi de Sistem din regiunea de calcul al capacităţilor CORE (OTS-uri), cu respectarea prevederilor din Regulamentul CACM. Metodologia identifică şi descrie modul de coordonare a măsurilor de redispecerizare şi comercializare în contrapartidă cu relevanţă transfrontalieră luate de OTS-uri pentru a garanta fermitatea capacităţii interzonale şi pentru a asigura siguranţa în funcţionare a sistemului electroenergetic. 

Eventualele propuneri si observatii se transmit la adresa de email srpee@anre.ro si in forma scrisa, la numarul de fax 021.312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate