10 08 2021

Proiect de decizie pentru aprobarea documentului “Modalităţi de compensare și decontare transfrontaliere pentru zona de ofertare România în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”

2021-08-10T00:00:00+03:0010 august 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 10.08.2021 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  si avand in vedere solicitarea transmisă de Transelectrica privind aprobarea ...

18 05 2021

Proiect de decizie privind stabilirea modalității de transfer al poziţiilor nete rezultate din alocarea capacităţilor transfrontaliere între zona de ofertare România şi alte zone de ofertare, în cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare de energie electrică

2021-05-18T00:00:00+03:0018 mai 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 18.05.2021 ANRE supune consultarii publice proiectul de Decizie privind stabilirea modalității de transfer al poziţiilor nete rezultate din alocarea capacităţilor transfrontaliere între zona de ofertare România şi alte zone de ...

31 03 2021

Proiect de Decizie pentru aprobarea documentului „Primul amendament la metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare din regiunea de calcul al capacităților CORE în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor” – consultare publica incheiata

2021-03-31T00:00:00+03:0031 martie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 31.03.2021 Avand în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie pentru aprobarea documentului „Primul amendament la metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare din ...

9 11 2020

Procedurile de Ultimă Instanță ale OTS-urilor din CCR SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor

2020-11-09T00:00:00+03:009 noiembrie 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

09.11.2020 ANRE supune consultării publice „Procedurile de Ultimă Instanță ale OTS-urilor din CCR SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de ...

27 08 2020

Proiect de Decizie pentru modificarea și completarea „Propunerii operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al PZU și al PI în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222”, aprobate prin Decizia ANRE 666/2019

2020-08-27T00:00:00+03:0027 august 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 27.08.2020 Avand în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea „Propunerii operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul ...

19 04 2019

Propunerea tuturor Operatorilor de Transport şi de Sistem din CCR SEE pentru metodologia de repartizare a costurilor pentru redispecerizare şi comercializare în contrapartidă, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor

2019-04-19T00:00:00+03:0019 aprilie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 19.04.2019. ANRE supune consultarii publice, in perioada 18.04.2019 - 18.05.2019, prezenta propunere, care este elaborată de către toţi Operatorii de Transport şi de Sistem („OTS-uri”), cu respectarea prevederilor art 74 ...

19 04 2019

Metodologia comună pentru redispecerizarea şi comercializarea în contrapartidă coordonate pentru Core CCR în conformitate cu art. 35 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015

2019-04-19T00:00:00+03:0019 aprilie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 19.04.2019. ANRE supune consultarii publice, in perioada 18.04.2019 - 18.05.2019, prezentul document de discutie, elaborat de către toţi Operatorii de Transport şi de Sistem din regiunea de calcul al ...

12 03 2019

Proiect de decizie pentru aprobarea „Propunerii operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor” – Faza a III-a

2019-03-12T00:00:00+03:0012 martie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 12.03.2019 ANRE supune consultarii publice - faza a III-a, prezentul document de discutie, elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului CACM.  Observatiile se transmit prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65 si prin email, la ...

8 10 2018

Propunerea OTS-urilor din CCR SEE pentru metodologia de repartizare a costurilor pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă, în conformitate cu articolul 74 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

2018-10-08T00:00:00+03:008 octombrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 08.10.2018 Observațiile și propunerile se vor transmite prin fax la nr. 021/312.43.65 și la adresa de e-mail srpee@anre.ro Termenul final de transmitere a observațiilor este de 08.11.2018 inclusiv.Fisiere atasate 18-10-08-01-30-59Nota_de_prezentare.pdf 20180730_CTRD_Cost_sharingMethodologies_Explanatory-Note-_rum.docx 20180730_CTRD_Cost_sharingMethodologies__Explanatory.docx ...

5 10 2018

Proiect de decizie pentru aprobarea Propunerii operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor – Faza a II-a

2018-10-05T00:00:00+03:005 octombrie 2018|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 (NC CACM)|

Data: 05.10.2018 Observatiile se vor transmite prin fax si in format electronic, editabil, la adresele de email: gabriela.munteanu@anre.ro si alina.poanta@anre.ro Termenul de transmitere a observațiilor la documentele supuse consultării publice este de 10 ...

Go to Top