Data: 07.05.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie („Metodologia CZCA MB“), document de discutie elaborat de operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității CORE, în baza prevederilor art. 41 din Regulamentul (UE) 2017/2195 privind echilibrarea energiei electrice ( „Regulamentul EB“).

Documentul “Metodologia CZCA MB” a fost supus dezbaterii publice pe site-ul ENTSO-E în perioada 20 septembrie – 21 octombrie 2019.

Observatiile se transmit în format electronic, editabil, la adresa de email: srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate