9 09 2022

Proiect de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică – consultare publica incheiata

2022-09-09T00:00:00+03:009 septembrie 2022|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 09.09.2022 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea unor Ordine ...

15 10 2021

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței şi a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea şi pentru modificarea şi abrogarea unor ordine ale președintelui ANRE – consultare publică încheiată

2021-10-15T00:00:00+03:0015 octombrie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 15.10.2021 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului ...

24 06 2021

Proiect de ordin pentru aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare – faza a II-a – consultare publică încheiată

2021-06-24T00:00:00+03:0024 iunie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 24.06.2021 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in faza ...

16 06 2021

Propunerea tuturor OTS-urilor care realizează procesul de înlocuire a rezervelor pentru modificarea cadrului de implementare a unei platforme europene pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică

2021-06-16T00:00:00+03:0016 iunie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 16.06.2021 Având în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Decizia pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem care realizează procesul de înlocuire a ...

15 03 2021

Proiect de Ordin pentru aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare – consultare publica incheiata

2021-03-15T00:00:00+03:0015 martie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 15.03.2021 ANRE supune dezbaterii publice Proiectul de ordin pentru aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare elaborate de către operatorul de transport și sistem CNTEE Transelectrica S.A., în conformitate cu ...

1 09 2020

Propunerea tuturor OTS din regiunea de operare a sistemelor Europa Centrală pentru stabilirea centrelor de coordonare regională în conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă pentru energie electrică

2020-09-01T00:00:00+03:001 septembrie 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 1.09.2020 Având în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice ”Propunerea tuturor OTS din regiunea de operare a sistemelor Europa Centrală pentru stabilirea centrelor de coordonare regională în ...

7 05 2020

Metodologia OTS din Core CCR pentru un proces de alocare bazat pe analiza eficienței economice, a capacității interzonale pentru schimbul de capacitate de echilibrare sau de partajare a rezervelor, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei

2020-05-07T00:00:00+03:007 mai 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 07.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie („Metodologia CZCA EE“), document de discutie elaborat de operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității ...

7 05 2020

Metodologia OTS din Core CCR pentru un proces de alocare bazat pe piață, a capacității interzonale pentru schimbul de capacitate de echilibrare sau de împărțire a rezervelor, în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei

2020-05-07T00:00:00+03:007 mai 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 07.05.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de metodologie („Metodologia CZCA MB“), document de discutie elaborat de operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității ...

5 07 2019

Propunerea tuturor OTS din Europa continentală cu reguli comune de decontare pentru toate schimburile neplanificate de energie rezultate din procesul de mentinere a frecventei si din perioada de incarcare conform cu Articolul 50(3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea energiei electrice

2019-07-05T00:00:00+03:005 iulie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 05.07.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de toți operatorii de transport și de sistem (OTS) din zona sincronă Europa continentală în baza prevederilor Regulamentul ...

5 07 2019

Propunerea tuturor OTS din Europa continentală cu reguli comune de decontare pentru toate schimburile neplanificate de energie conform cu Articolul 51(1) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea energiei electrice

2019-07-05T00:00:00+03:005 iulie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulament (UE) nr. 2195/2017 (EBGL)|

Data: 05.07.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de toți operatorii de transport și de sistem (OTS) din zona sincronă Europa continentală în baza prevederilor Regulamentul ...

Go to Top