Data: 07.06.2018

ANRE supune consultarii publice prezenta metodologie, care este elaborată de toți operatorii de transport și de sistem din CCR SEE  conform cerințelor articolului 35 (1) din  Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM).

Eventualele observatii se vor transmite in format letric la ANRE si pe e-mail, la adresa: alexandru.selischi@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate