Data: 04.08.2016

ANRE supune dezbaterii publice pezentele documente de discutie elaborate în comun de către toți operatorii de transport și de sistem din cadrul ENTSO-E,in aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1222/2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulament), în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE).   

În scopul implementării cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intra-zilnice, este necesar ca operatorii de transport și de sistem să calculeze într-o manieră coordonată capacitatea transfrontalieră disponibilă. Metodologiile privind modelul comun de rețea și cea de furnizare a datelor privind producția și consumul servesc îndeplinirii acestui scop. Metodologia de distribuire a veniturilor din congestii stabilește soluțiile de partajare și regulile de distribuire a veniturilor din congestii. 

Observațiile și propunerile se vor transmite prin fax și la adresele de e-mail  gabriela.munteanu@anre.ro  și alina.poanta@anre.ro .

Termenul de transmitere a observațiilor la documentele supuse dezbaterii publice este 03.10.2016.

Fisiere atasate