În conformitate cu prevederile pct. 15 și a pct.16 din Anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 27/2022), în cazul în care cantităţile de gaze naturale rămase disponibile fiecărui producător, stabilite în conformitate cu prevederile pct. 7, se modifică cu mai mult de 5% ca urmare a modificării cantităţilor de gaze naturale estimate a fi produse, consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu sau a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, operatorul de transport şi sistem împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei repartizează această cantitate furnizorilor CC şi PET/PET client direct în funcţie de situaţia existentă la momentul respectiv pe piaţa gazelor naturale.

Cantitatea suplimentară de gaze naturale este disponibilă cu livrare în perioada 01.03 – 31.03.2023.

În vederea alocării acestei cantități disponibile, în termen de două zile lucrătoare de la primirea prezentei informări, furnizorii CC şi PET/PET client direct care au contractat gaze naturale în baza art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 cu livrare în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pot transmite către OTS cantitatea de gaze naturale suplimentară necesară a fi furnizată CC/PET în cursul lunii martie 2023.

În termen de trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor, OTS calculează și transmite cantitățile ce vor fi alocate fiecărui solicitant.

Cantitatea de gaze naturale realocată va fi stabilită pro rata cu cantitățile suplimentare transmise de fiecare dintre solicitanți/total cantitate disponibilă.

În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării fiecare solicitant va transmite OTS decizia fermă de a contracta sau nu cantitățile alocate. Cantitățile suplimentare vor fi contractate strict în condițiile precizate la pct. 17 din Anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 27/2022, respectiv fie prin constituirea garanției financiare fie cu plata în avans.

Cantitățile suplimentare rămase disponibile în urma confirmărilor înregistrate vor fi realocate către solicitanții care și-au manifestat intenția fermă de a contracta gazele naturale până la concurența cu cantitățile solicitate.

OTS va stabili și comunica noile cantități în termen de două zile lucrătoare de la primirea confirmărilor.

Fisiere atasate