NOTĂ DE INFORMARE

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

În vederea stabilirii cantităților de gaze naturale pe care producătorii de gaze naturale au obligația de a le vinde în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 către furnizorii clienţilor casnici și ai producătorilor de energie termică sau direct producătorilor de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a O.U.G. nr. 27/2022, producătorii, furnizorii și producătorilor de energie termică care au optat pentru achiziția directă a gazelor naturale de la producător, au obligația de a transmite operatorului de transport și sistem informațiile precizate la punctul 2 din Anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022.

22.03.2022