NOTĂ DE INFORMARE

Detalierea modului de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (OUG nr. 27/2022),

”Art. 12 – (1) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale, au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă, către furnizorii clienţilor casnici pentru a asigura, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, necesarul de consum al clienților casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform Anexei nr. 5.

(2) În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore și/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activități, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale, au obligaţia să vândă, cu preţul de 250 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă, către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, dupa caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (PET), pentru a asigura, în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, necesarul de consum al acestor clienți din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform Anexei nr. 5.”

Producătorii de gaze naturale, furnizorii clienților casnici (CC) și producătorilor de energie termică destinată consumului populației (PET) și/sau producătorii de energie termică care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător (PET client direct), au obligaţia de a transmite operatorului de transport și sistem (OTS), în termen de două zile lucrătoare de la publicarea OUG, o serie de informații conform celor precizate în cadrul Anexei nr. 5 la OUG nr. 27/2022, urmând ca în termen de trei zile lucrătoare de la primirea completă a informațiilor OTS să calculeze și să transmită furnizorilor CC și PET sau PET client direct cantitățile de gaze naturale ce fac obiectul prevederilor art. 12 din OUG nr. 27/2022.

            Prin prezenta, detaliem modul de calcul al cantităților de gaze naturale destinate consumului CC și PET pentru perioada noiembrie 2022- martie 2023:

1. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET și PET client direct se stabilesc distinct pentru următoarele perioade:

a) 01 aprilie 2022-31 octombrie 2022, cantitățile de gaze naturale destinate constituirii stocului minim de gaze naturale pentru consumul CC și PET precum și cantitățile necesare consumului lunar al CC;

b) 01 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale destinate consumului CC și PET.

2. Pentru stabilirea cantităţilor de gaze naturale precizate la punctul 1, producătorii, furnizorii și PET client direct, au obligaţia de a transmite OTS, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea OUG nr. 27/2022, informațiile prevăzute la punctul 2 din Anexa nr. 5.

3. Cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă rămase disponibile fiecărui producător, cu livrare în perioada 01 aprilie 2022-31 martie 2023, se stabilesc ca diferența dintre cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse de fiecare producător și cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, consumul propriu şi cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada respectivă, precum și cantitățile de gaze naturale din producţia internă curentă contractată pentru vânzare de către fiecare producător anterior intrării în vigoare a OUG nr. 27/2022, cu livrare în perioada respectivă.

4. În situatia in care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele prevăzute la pct. 6 lit. b) și c) din Anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022 este mai mică decat totalul producției disponibile a producatorilor, pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător se ajustează aplicând ponderea disponibilului fiecărui producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia, cu formulele prevăzute la pct. 6 lit. b) și c) din Anexa nr. 5, ponderea obligației ajustate în totalul cantităților calculate cu formulele de la punctul 6 literele b) și c) din Anexa nr. 5 pentru fiecare producător.

5. În situația în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele prevăzute la pct. 6 lit. b) și c) din Anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022 este mai mare decât totalul producției disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă, obligația de vânzare a fiecărui producător va fi egală cu producția disponibilă a acestuia. Alocarea cantităților destinate fiecărui furnizor se determină aplicând cantităților calculate pentru aceștia, cu formulele prevăzute la pct. 6 lit. b) și c) din Anexa nr. 5, ponderea cantității disponibile în totalul cantităților calculate cu formulele de la pct. 6 lit. b) și c) din Anexa nr. 5 pentru fiecare producător.

6. Defalcarea cantităților pentru CC și PET

Defalcarea cantităților pentru CC și PET alocate fiecărui furnizor se determină după cum urmează:

a) se calculează ponderea necesarului de consum CC în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 din total necearului de consum CC și PET în aceeași perioadă;

b) Cantitatea destinată înmagazinării pentru consumul CC se determină aplicând cantității de gaze naturale, calculate conform formulei prevăzute la pct. 6 lit. a) prorata cu ponderea calculată la lit. a).

c) cantitatea totală de gaze naturale necesară consumului CC destinată furnizorului i pentru perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 se obține însumând cantitatea aferentă consumului CC determinată conform lit. b) și cantitatea necesară consumului curent CC în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022.

d) cantitatea totală de gaze naturale necesară consumului CC destinată furnizorului i se defalcă pe fiecare producător prorata cu ponderea cantității de gaze naturale vândută de fiecare producător în totalul cantității de gaze naturale pe care producătorii au obligația de a o vinde în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022.

e) defalcarea cantităților pentru CC și PET alocate furnizorului i destinate consumului pentru perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 se determină aplicând cantității determinate cu formula prevăzută la pct. 6 lit.c) ponderea calculată la punctul a).

Cantitatea destinată consumului PET se obține prin diferență dintre obligația producătorului calculată conform formulei prevăzute la pct. 6 lit. a) din Anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022 și defalcarea astfel obținută.

 

 

Fisiere atasate