În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (21) și (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, (O.U.G. nr. 27/2022) în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către:

– furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025 necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi necesarul de gaze naturale pentru constituirea stocului minim necesar pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, respectiv 1 noiembrie 2024-31 martie 2025, conform anexei nr. 5 la OUG nr. 27/2022;

– furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioadele 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 şi 1 noiembrie 2024-31 martie 2025 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5 la OUG nr. 27/2022;

– operatorul de transport şi sistem şi către operatorii concesionari de distribuţie titulari ai unei licenţe de operare – operatori de reţea în vederea asigurării a 75% din cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic (CT) stabilit conform anexei nr. 5.

Pentru perioada 1 aprilie 2023 31 martie 2024, conform celor precizate în anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022, în vederea stabilirii cantităţilor de gaze naturale din producţia internă pe care producătorii au obligaţia de a le vinde furnizorilor CC şi ai PET/PET client direct şi operatorilor de reţea, producătorii, furnizorii, PET client direct, operatorii de înmagazinare şi operatorii de reţea, denumiţi în continuare OR, au obligaţia de a transmite operatorului de transport şi sistem, până la data de 1 februarie 2023, următoarele informaţii:

a) producătorii de gaze naturale transmit următoarele informaţii:

– cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic specific operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, în condiţiile legii;

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului propriu, estimată pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

– cantitatea de gaze naturale reinjectată în zăcământ în scop tehnologic în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, pentru care nu se datorează redevenţa petrolieră, în condiţiile legii;

– cantitatea de gaze naturale din producţia internă curentă contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

b) furnizorii de gaze naturale ai CC şi PET transmit următoarele informaţii:

– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată CC din portofoliul propriu în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

– cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată PET din portofoliul propriu în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună;

– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată a fi furnizată CC şi PET, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu consumul total al clienţilor finali din portofoliu;

c) PET client direct transmit următoarele informaţii:

– cantitatea de gaze naturale estimată a fi consumată în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024 la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, defalcat pe fiecare lună;

– cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 cu livrare în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună, stabilită pro rata cu necesarul de consum pentru producerea de energie termică pentru populaţie/total energie produsă;

d) OR transmit operatorului de transport şi sistem, denumit în continuare OTS, următoarele informaţii:

(i) cantitatea de gaze naturale destinată CT aferent fiecărei luni din perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024;

(ii) cantitatea de gaze naturale precizată la pct. (i) se determină după următoarea formulă:

în care:

Q^CTi_ORm – cantitatea de gaze naturale destinată CT al operatorului de reţea m pentru luna i din perioada de referinţă;

CT_i^2022 – consumul tehnologic al operatorului de reţea m pentru luna i din intervalul de referinţă din perioada 2021/2022, acceptat de ANRE;

e) operatorii de înmagazinare transmit capacitatea de înmagazinare maximă disponibilă;

f) OR transmit cantitatea de gaze naturale contractată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 destinată CT, cu livrare în perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024, defalcată pe fiecare lună.

Pentru trasabilitatea ulterioară cantităților de gaze naturale, în cazul transferului către un alt furnizor sau către un furnizor de ultimă instanță, în cazul locurilor de consum destinate producerii de energie termică pentru populație, considerăm necesar, o dată cu transmiterea informațiilor prevăzute la pct 3 din Anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 27/2022, evidențierea atât de către furnizorii care au în portofoliu asemenea clienți cât și de către PET client direct, a următoarelor aspecte:

– denumirea PET pentru care se solicită alocarea cantităților de gaze naturale și necesarul de consum al acestuia;

– evidențierea distinctă a locurilor de consum în funcție de consumul anual, mai mic sau mai mare de 28000 kWh, și necesarul de consum/loc de consum.

– data la care încetează contractul de furnizare, în cazul în care acesta încetează în intervalul 1 aprilie 2023-31 martie 2024;

– în cazul PET aflat în prezent în portofoliul unui FUI și al cărui contract expiră în intervalul 1 aprilie 2023-31 martie 2024 se va preciza dacă acesta optează pentru furnizarea în regim concurențial, regim de ultimă instanță sau devine PET client direct.

Ținând cont de prevederile pct. 8 din Anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 27/2022 conform cărora operatorul de transport stabilește cantitățile de gaze naturale ce se vor aloca în termen de trei zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete, considerăm oportună transmiterea cu celeritate a datelor solicitate pentru a beneficia din timp de cantitățile de gaze naturale alocate.

Informațiile vor fi transmise în format electronic în fișiere editabile de tip EXCEL și în format pdf la adresa de poștă electronica operare.piata@transgaz.ro.

Fisiere atasate