Având în vedere:

  • adoptarea Legii nr. 357/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, prin care a fost introdusă în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, obligația furnizorilor de a constitui un stoc minim de gaze naturale în depozitele de înmagazinare subterană în conformitate cu reglementările ANRE;
  • proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană, publicat de ANRE pe pagina proprie de internet în vederea consultării publice în perioada 20.01.2023 – 20.02.2023;
  • prevederile Regulamentului de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 141/2021,

și în urma solicitării ANRE transmisă prin adresa nr. 22153/10.02.2023,S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L. a prelungit termenul de alocare a capacității de înmagazinare până la data de 20 martie 2023, conform Comunicatului privind prelungirea termenului pentru alocarea capacitatii de inmagazinare, publicat de operatorul de înmagazinare pe pagina proprie de internet.

Fisiere atasate