NOTIFICARE privind preluarea, începând cu data de 02.12.2019, de către societatea PREMIER ENERGY S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanţă, a clienţilor finali cărora societatea OTTO GAZ S.R.L. le furnizează gaze naturale în regim concurenţial

Având în vedere:

– prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

– prevederile Deciziei preşedintelui ANRE nr. 1914/14.11.2019 privind desemnarea societăţii PREMIER ENERGY S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L. începând cu data de 02.12.2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din data de 15 noiembrie 2019,

informăm că societatea PREMIER ENERGY S.R.L. a fost desemnată furnizor de ultimă instanţă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.12.2019 de la care îşi produce efectele Decizia preşedintelui ANRE nr. 1691/23.09.2019 privind retragerea Licenţei nr. 1838 de furnizare a gazelor naturale și a Licenței nr. 1837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, deținute de societatea OTTO GAZ S.R.L.

Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanţă, va prelua la data de 02.12.2019 clienţii casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim concurenţial şi clienţii noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh din portofoliul societăţii OTTO GAZ S.R.L. şi le va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă pe o perioadă de 3 luni de la data preluării.

Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., în calitate de furnizor de ultimă instanţă, nu are obligaţia să asigure furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă clienţilor preluaţi care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la prezentarea de către aceştia a dovezii achitării integrale a obligaţiilor de plată datorate.

Furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă este asigurată de către societatea PREMIER ENERGY S.R.L. clienţilor preluaţi la preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă şi cu respectarea condiţiilor contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale pe piaţa reglementată a gazelor naturale, aprobate de ANRE,  fără a fi necesară încheierea unui contract anterior începerii furnizării la clienţii preluaţi.

Preţurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi sunt publicate de societatea PREMIER ENERGY S.R.L., pe pagina proprie de internet https://www.premierenergy.ro/.

În perioada în care se asigură de către societatea PREMIER ENERGY S.R.L. furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanţă, clientul preluat poate opta pentru încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobate de ANRE.

Fisiere atasate