Prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 2174/06.09.2023 a încetat aplicabilitatea Deciziei nr. 2122/25.08.2023 de retragere a Licenţei nr. 1874 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, operatorului economic MEHEDINŢI GAZ S.A. şi a Deciziei nr. 2123/25.08.2023 privind desemnarea operatorului economic PREMIER ENERGY S.R.L., în vederea operării sistemului de distribuție a gazelor naturale din localităţile Drobeta – Turnu Severin şi Schela Cladovei, aparţinătoare municipiului Drobeta – Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

Anunt