Data: 18.07.2016

ANRE supune consultării publice prezentul proiect de Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul al dezechilibrelor și de decontare a părților responsabile cu echilibrarea. Având în vederea necesitatea armonizării regulilor corespunzătoare funcționării pieței de echilibrare și determinării și decontării dezechilibrelor cu reglementarea la nivel european, prezentul proiect are ca scop consolidarea într-un singur document a modificărilor realizate pe parcurs la documentul de bază, cu eliminarea prevederilor a căror aplicabilitate a fost limitată și ținând seama de modificările de structură a sectorului apărute între timp și de reglementările conexe, precum și realizarea de modificări minime care să răspundă solicitărilor stringente ale participanților și care în același timp să nu contrazică tendințele de principiu care rezultă din consultarea reglementărilor europene.

Observațiile și comentariile se vor transmite atât în format electronic (fax sau poștă), cât și prin e-mail în format Word, la adresele dcristescu@anre.ro și alexandru.selischi@anre.ro

Termenul final de transmitere a observaţiilor/comentariilor este 19.08.2016.

Fisiere atasate