Data: 12.11.2015

ANRE supune consultării publice prezentul proiectul de ordin pentru aprobarea Regulilor aplicabile Părţilor Responsabile cu Echilibrarea  şi participanţilor din cadrul acestora şi de modificare a anexei la Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul ANRE 32/2013.

Observaţiile şi comentariile se transmit până la data de 23.11.2015, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (word), la adresele de e-mail sorina.nemes@anre.ro si gsbarena@anre.ro.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 202/2019

Fisiere atasate