Data: 29.12.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat ca urmare a prevederilor articolului 43 (3) din Legea nr. 203/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care precizează că preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzaţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv contractele de pe piaţa reglementată sau de export, se fac publice conform reglementărilor ANRE. Regulile supuse discuţiei impun obligaţia pentru participanţii la piaţă de a transmite operatorului pieţei de energie electrică informaţiile aferente contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate, inclusiv pe piaţa reglementată de energie electrică sau de export, respectiv preţul şi cantitatea aferente; în urma primirii acestor informaţii, operatorul referit trebuie să asigure publicarea pe pagina proprie de web, în vederea respectării prevederilor Legii.

Observaţiile şi comentariile se transmit la ANRE, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic editabil, la adresele de e-mail sorina.nemes@anre.ro si gsbarnea@anre.ro

Termenul de transmitere a observatiilor si comentariilor este 27.01.2017.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2017

Fisiere atasate