Data: 05.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document elaborat de către CNTEE Transelectrica SA, în baza cerinţei articolului 197 din Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare (Regulament) cu respectarea cerinţelor articolelor 198 şi 199 din Regulament.

Propunerile si observatiile pot fi transmise în formă scrisă la numărul de fax 021/312.43.65 si pe adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este 14 decembrie 2018.

Fisiere atasate