Procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie 

Prezentul document a fost elaborat in urma analizarii propunerilor de Proceduri pentru determinarea  consumului propriu tehnologic in retelele electrice de distributie, elaborate de operatorii de distributie si supuse consultarii publice prin afisare, ca document de disctuie, la pagina de internet a ANRE, precum si a observatiilor transmise de alti participanti la piata de energie la aceste proceduri.
Observatiile si comentariile se transmit la ANRE,  pana la data de 04.11.2013, atat in format scris, la nr. de fax  0213278123, cat si în format electronic, ca document Word, la adresa de e-mail mcraciun@anre.ro

Fisiere atasate