Procedura privind achizitia de EE necesara acoperirii consumului propriu tehnologic (CPT) si stabilirea relatiei dintre CPT aferent retelei de distributie si sarcina totala pe conturul retelei de distributie EON Moldova
Procedura stabileste modul de achizitie energie electrica necesara acoperirii CPT si de determinare a prognozei si realizarilor de CPT aferent retelelor electrice de distributie in vederea asigurarii cadrului unitar transparent si nediscriminatoriu, bazat pe reguli de piata pentru achizitia energiei electrice pentru CPT-ul RED, conform prevederilor Legii nr. 123/2012 si este aplicata operatorilor de distributie pentru determinarea CPT si a achizitiei energiei electrice pentru acoperirea acestuia
Observatiile si comentariile la Procedura se transmit pana la data de 13.06.2013 la S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A., atat in format scris la nr. de fax  +40 232 40 59 98, cat si in format electronic, la adresele de e-mail Manuela.Earmacov@eon-romania.ro, respectiv Mihaela.Cazacu@eon-romania.ro si spre stiinta, la ANRE (la ANRE se transmit numai în format electronic, la adresele de e-mail mindre@anre.ro, respectiv gsbarnea@anre.ro)

Fisiere atasate