09.11.2020

ANRE supune consultării publice „Procedurile de Ultimă Instanță ale OTS-urilor din CCR SEE în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor”.

Eventualele propuneri şi observaţii se transmit, în format word editabil, la adresa de email srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate