Data: 20.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, elaborat în comun de toți operatorii de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală  în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de decizie supus consultării publice se transmit prin fax, la numerele de fax 021.303.5610 (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) și 021.312.4365 (ANRE) precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: mihai.cremenescu@transelectrica.ro și  alexandru.soare@anre.ro .

Termenul de transmitere a observațiilor la documentele supuse consultării publice este de 30 zile de la data publicării.

Fisiere atasate