24 02 2023

Proiect de Ordin privind privind modificarea și completarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi aprobata prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019 – faza a II-a

2023-02-24T00:00:00+03:0024 februarie 2023|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 24.02.2023 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in ...

1 08 2022

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 233/2019

2022-08-01T00:00:00+03:001 august 2022|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 01.08.2022 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin privind modificarea și ...

21 01 2022

Proiect de decizie privind Modificarea configurației blocurilor LFC aferente zonei sincrone Europa continentală – zona LFC Danemarca Vest

2022-01-21T00:00:00+03:0021 ianuarie 2022|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 21.01.2022   În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document. Observațiile și ...

15 11 2021

Proiect de decizie privind aprobarea documentului „Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru stabilirea perioadei minime de activare solicitate unităților sau grupurilor furnizoare de RSF cu rezervoare de energie cu capacitate limitată pentru a rămâne disponibile în starea de alertă în conformitate cu Articolul 156 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei”

2021-11-15T00:00:00+03:0015 noiembrie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 15.11.2021 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul document. Observațiile și propunerile, ...

20 08 2021

Proiect de decizie privind propunerea tuturor OTS pentru modificarea configurației blocurilor RFP aferente zonei sincrone Europa continentală – zona RFP Danemarca Vest

2021-08-20T00:00:00+03:0020 august 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 20.08.2021 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie. Propunerile si observatiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, se pot transmite, inclusiv în format editabil, la ...

24 02 2021

Proiect de Ordin privind aprobarea procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem – consultare publica incheiata

2021-02-24T00:00:00+03:0024 februarie 2021|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 24.02.2021 Pentru respectarea principiilor transparenţei decizionale, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem. Observațiile și propunerile se transmit prin ...

17 03 2020

Proiect de Decizie privind aprobarea documentului Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul a capacității CORE (CCR CORE) de prevederi comune pentru coordonarea regională a siguranței în funcționare în conformitate cu art. 76 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

2020-03-17T00:00:00+03:0017 martie 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 17.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezenta propunere, document transmis de CNEE Transelectrica SA in aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1485 care prevede cerinte clare, obiective si armonizate pentru OTS in ...

6 03 2020

Proiect de Decizie privind aprobarea Propunerii tuturor operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității Europa de Sud Est (CCR SEE) de prevederi comune pentru coordonarea regională a siguranței în funcționare în conformitate cu art. 76 și art. 77 din Regulamentul (UE) 2017/1485

2020-03-06T00:00:00+03:006 martie 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 06.03.2020 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezenta Propunere, care face parte din categoria documentelor care necesită o decizie din partea autorităților de reglementare conform prevederilor ...

6 02 2020

Proiect de Decizie privind aprobarea documentului Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem din zona sincronă Europa Continentală pentru proprietăți suplimentare ale rezervei pentru stabilizarea frecvenţei (RSF) în conformitate cu art. 154 alin. (2) al Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice – Faza II

2020-02-06T00:00:00+03:006 februarie 2020|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 06.02.2020 ANRE supune consultarii publice, in vederea aprobarii, Propunerea elaborata de CNTEE Transelectrica SA pentru respectarea prevederilor Regulamentului  SOGL in cadrul caruia se prevăd cerinţe clare, obiective şi armonizate pentru operatorii ...

29 11 2019

Proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice – etapa a-II-a

2019-11-29T00:00:00+03:0029 noiembrie 2019|Coduri paneuropene, Documente de discutie, Energie electrica, Regulamentul (UE) nr. 1485/2017 (SOGL)|

Data: 29.11.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, aflat in faza a II-a de consultare publica. Metodologia are în vedere creșterea nivelului de transparență în operarea SEN, în ceea ...

Go to Top