Data: 10.08.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  si avand in vedere solicitarea transmisă de Transelectrica privind aprobarea documentului “Modalităţi de compensare și decontare transfrontaliere pentru zona de ofertare România în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie.

Propunerile si observatiile se transmit prin e-mail, inclusiv în format editabil, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este data de 08.09.2021.

Fisiere atasate