Data: 31.03.2021

Avand în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie pentru aprobarea documentului „Primul amendament la metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare din regiunea de calcul al capacităților CORE în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”.

Observațiile și propunerile vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic editabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 zile de la data publicării.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE nr. 1155/2021

Fisiere atasate