Data: 31.01.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, in vederea aprobarii  propunerii pentru metodologia comună de calcul al capacităților intrazilnice transmisa de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

In conformitate cu  prevederile art. 9 alin. (7) lit. a) și ale art. 20 – 26 din Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM), toți operatorii de transport și de sistem din RCC CORE, cu sprijinul ENSTO-E, au elaborat metodologia comună de calcul al capacităților intrazilnice, aceasta fiind transmisă, spre aprobare, autorităților de reglementare din  cadrul regiunii de calcul al capacităților CORE (RCC CORE).

Observațiile se vor transmite atât prin fax cât și în format electronic editabil, la adresele de e-mail: gabriela.munteanu@anre.ro si alina.poanta@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe pagina de internet a ANRE a acestor documente.

Fisiere atasate