Data: 06.12.2017

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale si in aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1222/2015 al Comisiei din 24 iulie 2015 (Regulamentul CACM) care stabileste liniile directoare detaliate privind alocarea capacităților interzonale și gestionarea congestiilor pe piețele pentru ziua următoare și piețele intrazilnice de energie electrică, inclusiv cerințele pentru stabilirea unor metodologii comune, în vederea facilitării comerțului cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni Europene,  ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie.

Observațiile se vor transmite atât prin fax, la nr. fax: 021.312.43.65, cât și în format electronic editabil, la adresele de e-mail: gabriela.munteanu@anre.ro si alina.poanta@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de decizie.

Fisiere atasate