Data: 27.08.2020

Avand în vedere principiile transparenței decizionale, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie pentru modificarea și completarea „Propunerii operatorilor de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacităților SEE privind metodologia comună de calcul al capacităților pentru intervalul de timp al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor”, aprobate prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 666 din 10.04.2019.

Observațiile/propunerile părților interesate se vor transmite prin fax și în format electronic, editabil, la adresa de email: srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului document de discuție.

Fisiere atasate