Data: 02.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie privind aprobarea  documentului “Reguli de Alocare Anuală și Lunară pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. Transelectrica SA și EMS AD Beograd”, a documentului “Reguli pentru licitația zilnică  pentru alocarea capacităților trans-zonale la granița dintre Zonele de Ofertare ale EMS AD Belgrad („EMS“) și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. („Transelectrica“)” și a documentului “Reguli de Alocare Intrazilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacității Interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. Transelectrica SA și EMS AD Beograd” . Documentele au fost elaborate în vederea organizării unor proceduri de licitaţie transparente pentru capacităţile de transport al energiei electrice disponibile pe liniile de interconexiune între zonele de control ale EMS şi Transelectrica, astfel încât aceste capacităţi să fie în totalitate accesibile participanţilor la piaţă, într-o manieră nediscriminatorie.

Propunerile și observațiile se transmit, în format electronic prelucrabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 30.09.2022.

Fisiere atasate