Data: 29.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Proiectul de Decizie privind aprobarea documentului “Regulile comune de Alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și UKRENERGO” şi a documentului “Regulile comune de Alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Compania Națională de Energie UKRENERGO”. Documentele au fost elaborate în vederea organizării unor proceduri de licitaţie transparente pentru capacităţile de transport al energiei electrice disponibile pe liniile de interconexiune între zonele de control ale Transelectrica şi Ukrenergo, astfel încât aceste capacităţi să fie accesibile participanţilor la piaţă, într-o manieră nediscriminatorie.

Propunerile și observațiile se transmit, în format electronic prelucrabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 28.10.2022.

 

Fisiere atasate