Data: 09.08.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice proiectul de decizie privind aprobarea  documentelor “Reguli de Alocare Anuală și Lunară pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA” și “Reguli de Alocare Zilnică pentru Alocarea Coordonată a Capacităților la Frontiera dintre Zonele de Ofertare ale C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. și Î.S. MOLDELECTRICA”. Documentele au fost elaborate în vederea organizării unor proceduri de licitaţie transparente pentru capacităţile de transport al energiei electrice disponibile pe liniile de interconexiune între zonele de control ale Transelectrica şi Moldelectrica, astfel încât aceste capacităţi să fie în totalitate accesibile participanţilor la piaţă, într-o manieră nediscriminatorie.

Propunerile si observatiile se transmit prin e-mail, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si  observațiilor este data de 06.09.2022.

Fisiere atasate