Data: 17.05.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, care a fost elaborat având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1222/2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM).

Scopul proiectului de decizie este acela de a stabili modalităţile de transfer în cuplarea unică a pieţelor intrazilnice de energie electrică, conform prevederilor art. 68 alin. (6) din CACM, respectiv care dintre cei doi operatori – Transelectrica sau Opcom, va îndeplini atribuţiile agentului de transfer pentru zona de ofertare România.

Observaţiile se transmit prin e-mail,  la adresa  srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este 25.05.2018.

Fisiere atasate