Data: 19.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, document elaborat pentru respectarea cerintelor din Regulamentului nr. 1485/2017  (UE) al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, potrivit carora OTS elaborează în comun o metodologie cel puțin pentru fiecare zonă sincronă, care să servească la evaluarea relevanței pentru coordonarea retragerii din exploatare a unităților generatoare, a locurilor de consum și a elementelor de rețea situate într-un sistem de transport sau într-un sistem de distribuție, inclusiv în sistemele de distribuție închise.

Observaţiile şi propunerile privind documentul supus consultării publice se transmit prin fax la numerele 021.303.5610 (CN TRANSELECTRICA SA) şi 021.312.4365 (ANRE) şi în format electronic editabil la adresele de email: mihai.cremenescu@transelectrica.ro şi alexandru.soare@anre.ro

Termenul de transmitere a observaţiilor la documentele supuse consultării publice este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de decizie.

Fisiere atasate