Data: 14.02.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin de aprobare a contractului – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condițiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienților casnici”.

Propunerile şi observaţiile la Proiectul de Ordin, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresele de e-mail anre@anre.ro şi spee@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observațiilor este data de 26.02.2023.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 13/2023.

Fisiere atasate