Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin art. XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Eventualele propuneri/observații se transmit la adresa electronică gabriela.fruhn@anre.ro

Termenul de transmitere a propunerilor/observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate