Data: 22.10.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie (Regulamentul CACM), pe baza caruia a început elaborarea și aprobarea de către toate autoritățile de reglementare sau de către ACER a documentelor subsecvente acestuia, care să permită cuplarea unică prin preț a piețelor pentru ziua următoare și prin corelare prin tranzacționare continuă a piețelor intrazilnice.

Observatiile si comentariile părților interesate se   transmit atat in format letric (posta sau fax, la nr. 021-312.43.65), cat si prin e-mail in format Word, la adresa srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor/comentariilor este data de 4 noiembrie 2019, ora 16:00, cel mai tarziu.

Fisiere atasate