Data: 24.06.2021

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere propunerile si observatiile primite in faza initiala de consultare publica, ANRE supune consultarii publice Proiectul de ordin pentru aprobarea clauzelor și condițiilor în materie de echilibrare elaborat de către operatorul de transport și sistem CNTEE Transelectrica S.A., în conformitate cu prevederile art. 18 și 52 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică, in faza a II-a.

Observațiile şi propunerile referitoare la prezentul document de discuţie se transmit în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 10.07.2021.

Fisiere atasate